ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190312
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  190312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสว่างสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansawangsumran school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสว่างภูมี
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  ปลาปาก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  bansawangsumranschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุมหาชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 01:26:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ


นายณรงค์เดช ฉิมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน