ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190316
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  190316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสังข์
ตำบล :
  เรณู
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0-4257-9521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เรณูนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรณู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:05:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน