ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190321
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  190321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโดนเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannadonkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาโดนเก่า
ตำบล :
  เรณูใต้
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0-4250-20584
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  nadonkaoschool123456@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรณูใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:04:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า


นายชมแสง คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน