ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190322
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  190322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungsawangg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านทุ่งสว่าง
ตำบล :
  เรณูใต้
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042534622
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  tungsawang82@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เรณูนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรณูใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง


นายวัชรพงษ์ อักขระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน