ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะเอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190324
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  190324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมะเอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongmaeak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงมะเอก
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  579727
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองหนองย่างนางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:03:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมะเอก



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะเอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน