ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190325
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  190325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonbannongyangsin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  หนองย่างชิ้น
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  Siravanee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างซิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 21:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น


นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน