ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190327
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  190327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangdonbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงบาก
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  534561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:50:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบาก


นายณัฐพล นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน