ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190329
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  190329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวขัวใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huokhuotai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวขัวใต้
ตำบล :
  หนองย่างชิ้น
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042560007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29042512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองหนองย่างนางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างซิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:31:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้


นายทวีชัย แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน