ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190330
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  190330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaosamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเหล่าสำราญ
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  579187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ


นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน