ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190331
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  190331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหินแฮ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokhinhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกหินแฮ่
ตำบล :
  โคกหินแฮ่
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0-4258-3342
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2462
อีเมล์ :
  khokhinhaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหินแฮ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:58:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่


นางชาลินี วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน