ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190333
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  190333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโดนใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nadonmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาโดนใหม่
ตำบล :
  โคกหินแฮ่
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  579976
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16มิถุนายน2482
อีเมล์ :
  bannadonmai@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหินแฮ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12:29:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่


นายธวัช บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน