ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190335
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  190335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาม่วง
ตำบล :
  โคกหินแฮ่
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0962240998
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/11/2490
อีเมล์ :
  npr2514@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหินแฮ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 21:46:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาม่วง


นายประยงค์ แก่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน