ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190336
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  190336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกุง
ตำบล :
  โคกหินแฮ่
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042560022
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหินแฮ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง


นายนายกริชติกร อินทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน