ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนางามวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190337
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  190337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นางามวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nangamwittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนางาม
ตำบล :
  นางาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042-057033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 /3/2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองหนองย่างนางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:17:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนางามวิทยาคาร


นายพยุง สารทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน