ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190338
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  190338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสร้างแป้น
ตำบล :
  นางาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042-560015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  sangpan_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองหนองย่างนางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น


นายอภิเดช ศรีหาเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน