ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190339
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  190339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkokphokhaiseri Witthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านค่ายเสรี
ตำบล :
  นางาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  534890
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/11/2442
อีเมล์ :
  donkokpo@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองหนองย่างนางาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุุุุ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา


นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน