ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายอน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190341
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  190341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายอน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAYONAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนายอน้อย
ตำบล :
  นางาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0810473641
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30กันยายน 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:16:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายอน้อย


นายภักพร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน