ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190345
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  190345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  talad school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  ท่าลาด
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  0931262936
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2470
อีเมล์ :
  biggointer926@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:19:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)


นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน