ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหิบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190346
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  190346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหิบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHERB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาสะเดา
ตำบล :
  นาขาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  banherb85@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2563 เวลา 12:12:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหิบ


นายสมหมาย ภูมิลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหิบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน