ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190348
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  190348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srangmek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสร้างเม็ก
ตำบล :
  ท่าลาด
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042583114
โทรสาร :
  042583114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08:28:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก


นายจักรพงศ์ มีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน