ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190349
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  190349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donkhaw school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนขาว
ตำบล :
  นาขาม
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042537043
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2496
อีเมล์ :
  somphop35@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12:49:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนขาว


นายสมภพ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน