ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลาดสว่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190351
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  190351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลาดสว่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ladsavangvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลาดสีชมพู
ตำบล :
  ท่าลาด
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  560020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:18:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา


นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน