ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190375
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  190375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามเปี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khampia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านขามเปี้ย
ตำบล :
  บ้านข่า
อำเภอ :
  ศรีสงคราม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48150
โทรศัพท์ :
  042535747
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  khampia2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย


นายชูชาติ นามเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2