ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190397
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  190397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHONSAWAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  โพนสวรรค์
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  0648526564
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2463
อีเมล์ :
  phonsawan2463@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์


นายอาทิตย์ คาระวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2