ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190398
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020172
รหัส Obec 6 หลัก :
  190398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสาเล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Saolao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเสาเล้า
ตำบล :
  โพนสวรรค์
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  0807420287
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  saolao.school.nkp2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสาเล้า


นายนิรันดร์ นาวงหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2