ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190411
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  190411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphonpek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพนเพ็ก
ตำบล :
  โพนบก
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  0942936020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2485
อีเมล์ :
  banphonpek.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15:41:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก


นายนิเรศ ศรีโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2