ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190421
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  190421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขว้างคลีชูชาติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kwawngklee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านขว้างคลี
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  0857439255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มีนาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  kwangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ค้อพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22:00:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ


นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2