ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190422
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  190422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองท่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองท่ม
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  042538057
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:33:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองท่ม


นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2