ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190423
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  190423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วสร้างแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGNAWSANGKEAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านงิ้ว
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  042538130
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  bangnew56@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:59:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว


นางดารุณี บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2