ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190424
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  190424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไหสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huayhaisomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยไห
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  042538131
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ค้อพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์


นายปิยะพงษ์ พลเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2