ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190426
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  190426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannatao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาเต่า
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
   0899410105
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2522
อีเมล์ :
  natoa22@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:16:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเต่า


ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเต่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2