ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190442
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010259
รหัส Obec 6 หลัก :
  190442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังยาง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  081-0676978
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  tiya.tiya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน