ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190444
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  190444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนางด่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGNANGDON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองนางด่อน
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0851965965
โทรสาร :
  0-4257-7005
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  Woraya9999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน


นายวรยา วงค์หนายโกด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน