ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190445
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010262
รหัส Obec 6 หลัก :
  190445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongsanonasomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองสะโน
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0828357458
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/10/2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังยางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:06:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์


นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน