ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190446
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010263
รหัส Obec 6 หลัก :
  190446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามแยกหัวภูธร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samyeakhuphuton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสามแยก
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042199938
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  samyeak@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14:26:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร


นางสุภาวรรณ ยาทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน