ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190447
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  190447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpakwaennonhangnongbuasamakkhi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนฮัง
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4253-6445
โทรสาร :
  042536445
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 20:23:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี


นายไฉน มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน