ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190448
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010253
รหัส Obec 6 หลัก :
  190448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoksrimittraphapti 87
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมิตรภาพ
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042-199933
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2500
อีเมล์ :
  koksee87@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2562 เวลา 10:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87


นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน