ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190449
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010254
รหัส Obec 6 หลัก :
  190449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonhomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนหอม
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  560126
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 /10/2499
อีเมล์ :
  nonhomschool_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังยางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:45:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหอม


นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน