ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190452
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010255
รหัส Obec 6 หลัก :
  190452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยอดชาดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yodchadvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยอดชาด
ตำบล :
  ยอดชาด
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  057227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยอดชาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา


นายอรัญ เทือกขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน