ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190453
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010256
รหัส Obec 6 หลัก :
  190453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phak Kha Ya Na Khoi Non Daeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านผักขะย่า
ตำบล :
  ยอดชาด
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0621869914
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  sumbey2515@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังยางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยอดชาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง


นางวิระวรรณ พลธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน