ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190455
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010258
รหัส Obec 6 หลัก :
  190455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  ยอดชาด
อำเภอ :
  วังยาง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042199935
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังยางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยอดชาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน


นายบุญธรรม อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน