ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190456
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  190456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปิยะมหาราชาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PIYAMAHARACHALAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042511188
โทรสาร :
  042511647
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  piyamaharachalai109@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 10:11:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2