ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรามราชพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190472
รหัส Smis 8 หลัก :
  48022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  190472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รามราชพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ramrachpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านรามราช
ตำบล :
  รามราช
อำเภอ :
  ท่าอุเทน
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48120
โทรศัพท์ :
  042051216
โทรสาร :
  042051216
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  ramrachpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายน้ำโขง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รามราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:36:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรามราชพิทยาคม


ดร.พรนภา เอกนิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน