ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730268
รหัส Smis 8 หลัก :
  49012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  730268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KoktoomPrajasan Rajamungklapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปากช่อง
ตำบล :
  กกตูม
อำเภอ :
  ดงหลวง
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49140
โทรศัพท์ :
  042670158
โทรสาร :
  042670158
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/02/2531
อีเมล์ :
  koktoom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มุก-นิคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาบตำบลกกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  154 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2