ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130084
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  130084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pabong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านป่าบง
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-046937
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มี.ค. 2503
อีเมล์ :
  banpabong-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Fiber 2๊U 2 Port 150 Mb/50Mb
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:13:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าบง


นางสุดาภรณ์ วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน