ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130085
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  130085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจอมคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjomkiri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจอมคีรี
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  052081941
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กุมภาพันธ์ 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจอมคีรี


นายสุชาติ ขุนน้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน