ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130087
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  130087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบคาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansobkab school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสบคาบ
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-460254
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 102481
อีเมล์ :
  sobkab.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบคาบ


นางประกายดาว ใจคำปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบคาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน