ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130091
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  130091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แมะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maemae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแม่แมะ
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  0903175520
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2501
อีเมล์ :
  maemaea.school@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:21:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน