ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130092
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  130092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanpakia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ตำบล :
  แม่นะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  081-1791832
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่นะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  97 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 10:34:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ


นายศราวุธ เมืองมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน