ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130095
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  130095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งละคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหัวทุ่ง
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-455761
โทรสาร :
  053455761
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Nitcom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร


นางสาวพจนา ธุระนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน